Kredittkort
Kredittkort

Om men merker at men er havnet i et uføre når det kommer til betalingen av en oppsamlet kredittkortgjeld eller andre liknende problemer, er det på tide å søke hjelp, og å rådføre seg med noen som kan vise til en ordnet løsning på problemene. Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell organisasjon som hjelper dem som av uforutsette hendelser, og hendelser som ligger utenfor ens egen kontroll, er havnet i en vanskelig gjeldssituasjon.

Les: 1 av 4 betaler ikke kredittregningen i tide. Nordmenn har rekordhøy gjeld.

Ubetalt gjeld fra kredittkort kan fort bli veldig dyr

Gjelden kan fort hope seg opp hvis man ikke klarer å betale regningene fra kredittkort i løpet av avtalt tid, rentene øker gjerne, og hvis man i tillegg er i en ellers vanskelig situasjon, kan det fort bli for mye. En god begynnelse er å ta seg sammen, og ringe til Gjeldsoffer-Alliansen. De har en egen krisetelefon, hvor man kan snakke med noen om sine problemer. Her får man også råd om hvordan man kan begynne å løse gjeldsproblematikken.

Man må melde seg inn for å få hjelp

Siden organisasjonen er, frivillig og ideell, er det er krav at man melder seg inn. Medlemsstøtten fra staten utgjør nemlig en god del av budsjettet som organisasjonen har å jobbe med. Mer informasjon om innmelding og relaterte tema, finner man på Gjeldsoffer-Alliansen sin hjemmeside.

Vi anbefaler organisasjonen fordi den hjelper folk som har gjeld fra kredittkort, på en hederlig og ærlig måte. I dagens marked finnes det nemlig mange aktører som tar seg klekkelig betalt, og samtidig gjør langt mindre for å hjelpe gjeldsoffer.

Finn ut mer på www.gjeld.org.