Kredittkort
Kredittkort

De første kredittkort finner man i USA og andre steder, allerede på begynnelsen av det tjuende århundre, men dette var kredittkort som man kun kunne bruke i den enkeltstående banken som utstedte dem, og i spesielle forretninger. Ofte var bruksområdet begrenset til en by, eller en kjede med bensinstasjoner. Dette begynte å forandre seg da Bank of America ved noen enkle knep brukte Fresno i California for å gjennomføre et eksperiment med det første vellykkede moderne kort.

Bank of America sitt første moder kredittkort

De første problemene for det nye kredittkortet, var at mange butikker ikke ville akseptere et kort som kun få kunder hadde, og at mange kunder dermed ikke ville bruke et kredittkort som kun få butikker godtok. Bank of America valgte Fresno fordi 45% av byens innbyggere var medlemmer av banken. Slik gav de bort 60 000 kort til byens innbyggere, noe som overbeviste butikkene til å ta imot kortet.

Kredittkort som et åpent system

Det som gjør de to kredittkortselskapene, Visa, og det senere MasterCard så spesielle i forhold til konkurrenter, som American Express eller Diners Club, var at de skapte et åpent system, hvor nye banker lett kunne ta del, og også være med på å bære og dele kostnadene til nettverket, slik at også små banker kunne delta uten hindringer, og utstede nye kort. I USA ble kredittkort lenge sendt direkte til alle kundene som en bank hadde, uten noen større kredittvurdering. Dette førte til en del rot, og gjennom en enighet, mellom myndighetene og de forskjellige kortselskapene og ble praksisen forbudt i 1970. På det tidspunktet hadde 100 millioner kort blitt sendt ut uten noen etablert kredittvurdering. Dette bør du vite om kredittvurdering.